Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu


A kenderesi Liliom Óvoda pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére:

 
Az állás betölthető: folyamatosan

Bérezés: pedagógus bértábla szerint

Az alkalmazás feltétele: felsőfokú óvodapedagógiai végzettség, óvodapedagógusi diploma, erkölcsi bizonyítvány, plébánosi ajánlás

Jelentkezési határidő: folyamatos

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász- Nagykun- Szolnok Megye, Kenderes, Szent István út 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása az ONAP, saját pedagógiai program és munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, cafeteria, esetleges évvégi bónusz.

Pályázati feltételek: •Főiskola, végzettséget igazoló okirat másolata, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány (vagy a postai igénylő szelvény) másolata.

Előnyt jelentő kompetenciák: haladó szintű számítógépes ismeretek; katolikus hitvallás.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukácsné Németh Edit Franciska tagintézmény-vezető nyújt, a 06/59 328-322 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a pályázatnak a kenderesi Liliom Óvoda - címére történő megküldésével (5331, Kenderes, Szent István út 60. ).
  • Elektronikus úton Lukácsné Németh Edit Franciska, ovodakd@gmail.com email címen keresztül
  • Személyesen: Lukácsné Németh Edit Franciska, Kenderes, Szent István út 60., 800 - 1500 - ig.