Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Intézményünk többcélú nevelési-oktatási intézmény, mely egy általános iskola és egy óvoda egyesülésével jött létre, az Egri Főegyházmegye fenntartásában 2015-től fogva.
Intézményünk a keresztény erkölcsi elvek alapján nevel, elsősorban hívő szülők gyermekeit várjuk, de jelentkezhetnek mindazok, akik elfogadják a keresztény nevelési értéket. Célunk, hogy az intézményünkbe járó gyerekek megismerjék a keresztény nevelési értékeket. A kenderesi óvoda épületei 2824 m2-es beltelken találhatók.
A régi épület – melyben 3 csoport működik – 1908-ban épült. Az 1930-as évektől már óvodaként működött. Az új épület 3 csoportszobával és tornateremmel 1992-ben készült el. Ebben az épületben kapott helyet a vezetői-, helyettesi-, gazdasági iroda, nevelői-, orvosi-, és fejlesztőszoba, könyvtár, sószoba, ruhajavító, mosókonyha, melegítőkonyha.
A Liliom Óvoda férőhelyeinek száma: 144 fő óvodás gyermek. A gyermekek elhelyezését öt homogén csoportban biztosítjuk, óvodánk hat csoporttal működik. Az óvodába felvett gyermekek több, mint 40 %-a a cigány kisebbséghez tartozik. Számukra kidolgoztuk az etnikai kisebbség felzárkóztatásának programját, mely a „Nemzeti etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve” szellemében készült.
Intézményünkben a sajátos nevelési igényű gyermekeket integráltan fejlesztjük.
Fejlesztésük a „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve” alapján történik. Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések megvalósításaként biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai integrációs program szerinti foglalkoztatását.
Tervezésünkre nagy hatással voltak a következő programok elemei:
- Óvodai nevelés játékkal, mesével
- Tevékenységközpontú óvodai nevelési program
-Játék-mozgás-kommunikáció óvodai program
- Nyelvi, kommunikációs nevelés az óvodában (Zsolnai)
- Lépésről-lépésre óvodai program
- Néphagyományőrző óvodai program (Gödöllő)
Programunk a gyermekek megismerő tevékenységét veszi alapul, köré szervezzük a pedagógiai, pszichológiai feladatokat.
Fő hangsúlyt kap a külső világ tevékeny megismerése – melyben a gyermekek nemcsak a szűkebb és tágabb környezetüket ismerik meg, hanem matematikai tartalmú tapasztalatokhoz is jutnak.
A gyermekek játék és mozgáslehetőségei megfelelőek (tornaszobánk felszereltsége jó, udvarunk nagy). Az óvodai nevelés területei, tevékenységformái között szoros összefüggés van, ezért nevelésünk egész folyamatában komplexitásra törekszünk.
Programunk rugalmasan alkalmazható mind a hátrányos helyzetű, mind a tehetséges gyermekek nevelésében. Több éve indítottuk útjára Tehetségműhelyeinket, ahol az óvodapedagógusok egy előzetes megfigyelési szűrő alapján, szülőkkel egyetértésben várják a gyermekeket – a felmerülő igények alapján.
Az alkotás örömét és vizuális készségfejlesztést elősegítő munkacsoportunk a Bütykölde nevet kapta. A táncolni vágyó és mozgást előnybe részesítő gyerekek pedig a Mazsorett foglalkozáson vehetnek részt.

Szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklődő kedves Szülőket! 

" Szólhatok emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem mit sem érek."

Szent Pál apostol levele